QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN BỊ CHÔN, GIẤU

Tình huống pháp lý: Trong quá trình đào bới, san lấp để thi công khu vực sản xuất, tôi có đào được khoảng 10 m3 gỗ nguyên khối. Cho tôi hỏi, tôi có được đem tài sản này về làm của riêng không?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH Gia Võ. Đối với yêu cầu tư vấn của bạn, sau khi đối chiếu các quy định pháp luật liên quan, chúng tôi có một số trao đổi như sau:

Điều 229 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định về Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy như sau:

1. Người phát hiện tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm phải thông báo hoặc trả lại ngay cho chủ sở hữu; nếu không biết ai là chủ sở hữu thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy mà không có hoặc không xác định được ai là chủ sở hữu thì sau khi trừ chi phí tìm kiếm, bảo quản, quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định như sau:

a) Tài sản được tìm thấy là tài sản thuộc di tích lịch sử – văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa thì thuộc về Nhà nước; người tìm thấy tài sản đó được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật;

b) Tài sản được tìm thấy không phải là tài sản thuộc di tích lịch sử – văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa mà có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì thuộc sở hữu của người tìm thấy; nếu tài sản tìm thấy có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người tìm thấy được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước.”

Căn cứ chấm dứt quyền sở hữu theo Bộ luật dân sự 2015

Theo quy định trên, sau khi phát hiện tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm mà không biết chủ sở hữu là ai thì Quý khách cần thông báo ngay với Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

Phương án xử lý tài sản tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm (tài sản không phải là di tích lịch sử – văn hóa) được xác định như sau:

– Nếu tài sản được tìm thấy có giả trị nhỏ hơn hoặc bằng 10 (mười) lần mức lương cơ sở (Mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP) do Nhà nước quy định thì thuộc sở hữu của người tìm thấy.

– Nếu tài sản tìm thấy có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người tìm thấy được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước.

Công ty Luật Gia Võ

Tham gia bình luận:

     
Luật Gia Võ