VAY TIỀN ONLINE – LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRÁNH RỦI RO?

QUAN ĐIỂM CỦA LUẬT SƯ NGUYỄN THỊ MINH YẾN – GIÁM ĐỐC CÔNG TY LUẬT TNHH GIA VÕ VỀ TÌNH TRẠNG VAY TIỀN ONLINE HIỆN NAY : LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRÁNH RỦI RO?

Luật sư Nguyễn Thị Minh Yến – Giám Đốc Công ty Luật TNHH Gia Võ cho chia sẻ những lưu ý để người vay tránh rủi ro khi vay tín dụng online. Điều quan trọng nhất khi tiến hành giao dịch vay, đó là người vay phải có sự hiểu biết nhất định về tổ chức cho vay cũng như mức lãi suất tổ chức cho vay đưa ra có phù hợp với quy định của pháp luật không.

 

Tham gia bình luận:

     
Luật Gia Võ