Nguyên tắc của luật bảo vệ quyền lợi người lao động trong doanh nghiệp

Trong cuộc sống; những người lao động luôn ở vị trí yếu thế hơn. Vì họ có sự phụ thuộc và chịu sự quản lý; điều hành của những người đứng đầu trong mỗi tổ chức; doanh nghiệp. Do đó; muốn tạo ra quan hệ lao động được bình đẳng hơn thì pháp luật lao động đã có những quy định để bảo vệ người lao động. Mục đích qua đó hạn chế sự lạm quyền của người sử dụng lao động. Hãy cùng tìm hiểu về luật bảo vệ quyền lợi người lao động trong doanh nghiệp qua bài viết dưới đây nhé!

Bảo vệ quyền lợi của người lao động theo quy định của nhà nước

luật bảo vệ quyền lợi người lao động trong doanh nghiệp

Luật bảo vệ quyền lợi của người lao động trong doanh nghiệp được hiểu là ngăn chặn mọi sự xâm hại có thể xảy ra đối người lao động khi tham gia các hoạt động lao động. Với vai trò đó; việc bảo vệ quyền lợi của người lao động là nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất của luật pháp về lao động.

Việc xác định nguyên tắc này trước hết phải dựa trên cơ sở đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Ngay từ những năm đầu phát triển nền kinh tế thị trường Đảng đã có chủ trương là: “Phải tăng cường bảo vệ người lao động; trọng tâm là ở các doanh nghiệp”. Sau khi cụ thể hóa chủ trương này của Đảng; tại Hiến pháp năm 1992 đã có những quy định ghi nhận sự bình đẳng và quy định bảo vệ người lao động (Điều 3; Điều 56). Từ cơ sở chủ trương của Đảng và Hiến pháp năm 1992; Bộ luật Lao động  năm 1994 và sau này là Bộ luật Lao động năm 2012 đều có những quy định; để cụ thể hóa nguyên tắc bảo vệ người lao động.

Các quy định bảo vệ người lao động

Theo như luật bảo vệ quyền lợi người lao động trong doanh nghiệp; có những quy định như sau:

Bảo vệ việc làm cho người lao động

Bảo vệ người lao động  trước hết là phải giải quyết và bảo vệ việc làm cho họ. Chính vì vậy; pháp luật lao động có những quy định nền tảng về quyền có việc làm cho người lao động tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định người lao động có quyền: “Làm việc; tự do lựa chọn việc làm; nghề nghiệp; học nghề; nâng cao trình độ nghề nghiệp và không bị phân biệt đối xử”.

Pháp luật cũng công nhận trách nhiệm của Nhà nước về việc giải quyết việc làm cho người lao động. Theo đó: “Nhà nước; người sử dụng lao động và xã hội có trách nhiệm tham gia giải quyết việc làm; bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm” ( theo Khoản 2 Điều 9 Bộ luật Lao động năm 2012).

Bên cạnh đó thì nguyên tắc bảo vệ việc làm cho người lao động còn được thể hiện ở quy định như: Việc tạm hoãn hay chấm dứt hợp đồng lao động trong một số trường hợp chỉ được thực hiện khi đủ điều kiện phù hợp với các quy định của pháp luật lao động.

Bảo vệ quyền được trả lương theo thỏa thuận 

luật bảo vệ quyền lợi người lao động trong doanh nghiệp

Tiền lương có ý nghĩa rất lớn với người lao động. Vì vậy;bảo vệ tiền lương cho người lao động là nội dung quan trọng trong nguyên tắc bảo vệ người lao động của luật lao động. Theo Khoản 3 Điều 90 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: “Người sử dụng lao động phải đảm bảo trả lương bình đẳng; không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau”.

Pháp luật lao động có quy định: “Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 1 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương” ( theo Điều 96 Bộ luật Lao động năm 2012).

Pháp luật lao động cũng quy định mức bồi thường; trả lương; trả trợ cấp bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế cho người lao động trong những trường hợp làm việc do rủi ro khách quan hoặc do lỗi của người sử dụng lao động. Ví dụ như bị ngừng việc; gặp vấn đề phải điều trị hoặc bị chấm dứt hợp đồng trái pháp luật…

Bảo vệ quyền được hoạt động Công đoàn

Theo điểm c Khoản 1 Điều 5 Bộ luật Lao động; người lao động có quyền: “Thành lập; gia nhập; hoạt động công đoàn; tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật…”.

Khi pháp luật đã ghi nhận quyền được hoạt động Công đoàn của người lao động; thì pháp luật cũng có những quy định để bảo đảm quyền này của người lao động. Nghiêm cấm các hành vi của người sử dụng lao động cản trở cho việc hoạt động Công đoàn của người lao động (theo Điều 190 Bộ luật Lao động năm 2012).

Bảo vệ các quyền nhân thân của người lao động

luật bảo vệ quyền lợi người lao động trong doanh nghiệp

Với tinh thần bảo vệ người lao động một cách toàn diện thì các quyền nhân thân gắn với lĩnh vực lao động là đối tượng quan trọng cần được pháp luật lao động coi trọng bảo vệ.

Việc sử dụng lao động phải đảm bảo thời gian làm việc; nghỉ ngơi không vượt quá mức luật quy định. Người sử dụng lao động phải rút ngắn thời gian làm việc cho các đối tượng: Lao động tàn tật; vị thành niên; nữ mang thai; người làm những công việc nặng nhọc; độc hại để bảo đảm sức khỏe cho họ.

Nghiêm cấm người sử dụng lao động xúc phạm bằng bất cứ hình thức nào. Việc phân biệt đối xử; trả thù hay trù dập người lao động vì bất cứ lý do gì đều vi phạm pháp luật.

Trên đây là những thông tin chi tiết về luật bảo vệ quyền lợi người lao động trong doanh nghiệp mà Luật Gia Võ muốn chia sẻ đến các bạn. Mọi thắc mắc hay có nhu cầu về dịch vụ; xin hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline:  02466.559.559 hoặc tại website: https://luatgiavo.vn/

Tham gia bình luận:

     
Luật Gia Võ