Thuế doanh nghiệp có những loại nào và quy trình nộp; khai thuế

Thuế là một trong những khoản bắt buộc phải nộp vào ngân sách nhà nước của tổ chức; cá nhân; hộ gia đình; hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật các quy định của các luật thuế. Là một công dân chuẩn bị làm chủ; hay chủ doanh nghiệp kinh doanh; sản xuất thì hiểu rõ về quy định và ứng dụng của thuế là một điều hết sức cần thiết. Hãy cùng Luật Gia Võ tìm hiểu về thuế doanh nghiệp về quy định và ứng dụng; bên cạnh đó là việc quản lý và thực hiện hệ thống thuế nhé!

Giới thiệu về hệ thống thuế doanh nghiệp

Giới thiệu về hệ thống thuế doanh nghiệp

Ý nghĩa và vai trò của thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý của Nhà nước. Một số ý nghĩa và vai trò của thuế có thể dễ dàng nhận thấy như sau:

Về tài chính công: Đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách quốc gia và phân bổ lại tài nguyên cho các hoạt động quốc gia.

Về việc điều tiết và kiểm soát kinh tế: Khuyến khích hoạt động kinh doanh; điều chỉnh sự phân bố tài nguyên và định hướng phát triển kinh tế.

Khuyến khích tuân thủ và minh bạch: Thúc đẩy tuân thủ thuế; xây dựng lòng tin và công bằng trong hoạt động kinh doanh.

Thúc đẩy phát triển kinh tế: Tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển thông qua chính sách khuyến khích như giảm thuế và hỗ trợ tài chính.

Mục tiêu và quy định pháp lý của hệ thống thuế

Hệ thống thuế doanh nghiệp có mục tiêu chính như sau:

  • Mục tiêu tài chính: Tạo nguồn thu để phục vụ ngân sách quốc gia và phân bổ tài nguyên công bằng.
  • Mục tiêu kinh tế: Khuyến khích hoạt động kinh doanh và điều chỉnh sự phân bố tài nguyên.
  • Mục tiêu quản lý thuế: Đảm bảo tuân thủ và xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch.

Quy định pháp lý của hệ thống thuế doanh nghiệp bao gồm các văn bản pháp luật như Luật Thuế và các hướng dẫn chi tiết liên quan đến loại thuế; cách tính thuế; quy trình khai thuế và biện pháp quản lý thuế. Mục tiêu là đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ và đạt hiệu quả trong thu thuế doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Những vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp thường gặp

Các loại thuế doanh nghiệp hiện hành

Tìm hiểu về các loại thuế doanh nghiệp và quy trình nộp; khai thuế doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế áp dụng trên lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi khấu trừ các khoản giảm trừ và các khoản đặc biệt khác. Loại thế này được tính dựa trên mức thuế suất quy định và được nộp đến cơ quan Thuế địa phương. Những đối tượng phải nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm các tổ chức; doanh nghiệp; công ty; và các đơn vị kinh doanh khác.

Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Thuế giá trị gia tăng hay còn gọi là thuế VAT là loại thuế áp dụng trên giá trị gia tăng của hàng hóa và dịch vụ trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Loại thuế này được tính dựa trên tỷ lệ thuế suất áp dụng cho từng mức giá trị gia tăng và được nộp bởi người bán hàng hoặc người cung cấp dịch vụ. Ngoài ra Thuế giá trị gia tăng có thể được khấu trừ theo nguyên tắc phổ biến; nghĩa là người mua hàng hoặc dịch vụ có thể hoàn lại số Thuế giá trị gia tăng đã trả khi sử dụng để sản xuất hoặc kinh doanh.

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế áp dụng trên một số hàng hóa và dịch vụ cụ thể; nhằm đánh giá tác động môi trường hoặc kiểm soát tiêu thụ các mặt hàng có tác động xã hội không mong muốn. Thông thường các mặt hàng chịu thuế Thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm xăng dầu; thuốc lá; đồ uống có cồn; ô tô; và hàng hóa xa xỉ. Thuế tiêu thụ đặc biệt được tính dựa trên cơ sở thuế suất và giá trị của hàng hóa hoặc dịch vụ và được thu khi mặt hàng được sản xuất; nhập khẩu hoặc tiêu thụ.

Quy trình nộp và khai thuế

Quy trình nộp và khai thuế

Khi đã thành lập được doanh nghiệp theo đúng quy định của Pháp luật; được công nhận và xác định danh tính thuế thì quy trình nộp và khai thuế thường gồm các bước sau:

  • Xác định kỳ kê khai và nộp thuế: Doanh nghiệp phải xác định rõ kỳ kê khai và nộp thuế theo quy định của cơ quan thuế; chẳng hạn như kỳ quý; kỳ năm hoặc các kỳ khác.
  • Kê khai thuế: Doanh nghiệp cần cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh; thu nhập; chi phí và các khoản giảm trừ khác theo các biểu mẫu và quy định của cơ quan thuế.
  • Tính toán số thuế: Dựa trên thông tin kê khai; doanh nghiệp tính toán số thuế phải nộp bằng cách áp dụng thuế suất và quy định thuế do cơ quan thuế quy định.
  • Nộp thuế: Sau khi tính toán số thuế; doanh nghiệp nộp thuế đúng hạn theo quy định. Thông thường; có thể nộp thuế trực tuyến qua hệ thống điện tử của cơ quan thuế hoặc qua các hình thức khác như ngân hàng; bưu điện.
  • Kiểm tra và thanh tra thuế: Cơ quan thuế có thể tiến hành kiểm tra và thanh tra thuế để đảm bảo tính chính xác của thông tin và số thuế đã khai báo. Doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ tài liệu và thông tin liên quan trong quá trình này.

Trên đây là những thông tin về các loại thuế doanh nghiệp và quy trình nộp; khai thuế. Nếu bạn đọc có thắc mắc nào liên quan đến thuế của doanh nghiệp hoặc các vấn đề liên quan đến pháp luật hãy gọi đến hotline: 02466.559.559 hoặc liên hệ website: https://luatgiavo.vn/ để được thông tin và tư vấn thêm.

Tham gia bình luận:

     
Luật Gia Võ