Những điểm mới của luật doanh nghiệp 2020 so với luật doanh nghiệp 2014?

Năm 2020 đã chứng kiến sự ra đời của nhiều thay đổi quan trọng trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp tại Việt Nam. Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, luật doanh nghiệp đã trải qua một số điều chỉnh quan trọng. Trong bài viết này, Luật Gia Võ xin điểm qua những điểm mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 nổi bật mà quý doanh nghiệp cần lưu ý.

Bãi bỏ các thủ tục liên quan đến thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp

Những điểm mới của luật doanh nghiệp 2020

Trước đó, theo Luật Doanh nghiệp 2014 quy định “Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”.

Tuy nhiên theo Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về con dấu doanh nghiệp như sau:

  • Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
  • Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.
  • Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

>>> Danh mục: Doanh nghiệp

Bổ sung thêm các đối tượng không được thành lập doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2020

Trong Luật doanh nghiệp 2020 đã có thêm nhiều đối tượng không được phép quản lý, thành lập doanh nghiệp, cụ thể như sau: 

  • Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
  • Công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam (trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp);
  • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh được rút ngắn và bắt đầu áp dụng từ năm 2021

Thời gian doanh nghiệp phải thông báo (bằng văn bản) cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 3 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Trong khi theo Khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm dừng hoặc tiếp tục kinh doanh”.

Cập nhập thêm các quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết

Quy định về quyền của cổ đông phổ thông

Luật doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

  • Cổ phần phổ thông được dùng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết được gọi là cổ phần phổ thông cơ sở. Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết có lợi ích kinh tế và nghĩa vụ tương ứng với cổ phần phổ thông cơ sở, trừ quyền biểu quyết.
  • Chính phủ quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết. 

Cập nhập, bổ sung một số loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký công ty TNHH và Công ty cổ phần

Luật Doanh nghiệp 2020 đã yêu cầu trong hồ sơ đăng ký công ty TNHH (Điều 21), công ty CP (Điều 22) phải có bản sao các giấy tờ pháp lý của người đại diện công ty theo pháp luật, tương tự như thành viên công ty TNHH và cổ đông sáng lập công ty CP.

Thay đổi khái niệm Doanh nghiệp nhà nước

Theo khoản 11 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 doanh nghiệp nhà nước được định nghĩa là các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quy định tại Điều 88 của bộ Luật này. Trong khi theo Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ)

Các đối tượng không được thành lập doanh nghiệp

>>> Xem thêm: Các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp hay gặp phải

Quy định về quyền của cổ đông phổ thông được sửa đổi

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền của cổ đông phổ thông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật này.

Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 mang đến những cơ hội mới và thách thức cho doanh nghiệp trong việc hoạch định và thực hiện chiến lược kinh doanh. Việc nắm vững và áp dụng đúng các điểm mới này không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định pháp luật mà còn giúp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh và nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường.

Luật doanh nghiệp 2020 còn rất nhiều điểm thay đổi khác so với bộ luật 2014. Trên đây Luật Gia Võ mới chỉ cập nhập những điểm mới của luật doanh nghiệp 2020 nổi bật nhất. Để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết hơn về các điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020, quý doanh nghiệp có thể liên hệ với Luật Gia Võ qua website https://luatgiavo.vn/. Luật Gia Võ – công ty luật hàng đầu trong việc tư vấn các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp cùng đội ngũ chuyên gia pháp lý hàng đầu sẵn sàng đồng hành cùng sự thành công của doanh nghiệp quý vị.

Tham gia bình luận:

     
Luật Gia Võ