Một tháng đi làm bao nhiêu ngày thì được Công ty đóng BHXH?

Tình huống pháp lý: Lịch làm việc Công ty tôi làm giờ hành chính (nghỉ thứ 7 và chủ nhật). Tháng 02/2023 rồi em có việc cá nhân nên chỉ đi làm được 11 ngày không hưởng lương thì có được Công ty đóng bảo hiểm xã hội không? Mong Luật sư Công ty Luật TNHH Gia Võ giải đáp.

Trả lời:

Cảm ơn Quý khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH Gia Võ. Đối với các yêu cầu tư vấn của Quý khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan. Luật Gia Võ có một số trao đổi như sau:

Theo khoản 3 Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau: “3. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.”

Cụ thể với trường hợp của Quý Khách, tháng 02/2023 sẽ có 30 ngày công làm việc. Quý khách đã làm việc được 11 ngày, số ngày không làm việc và không hưởng tiền lương là 9 ngày. Theo quy định nêu trên sẽ không đóng bảo hiểm xã hội cho tháng mà người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên. Do vậy, với trường hợp của Quý khách thì tháng 02/2023 vẫn đóng bảo hiểm xã hội theo mức pháp luật quy định.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Luật Gia Võ liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của Luật Gia Võ sẽ hữu ích cho Quý khách.

Tham gia bình luận:

     
Luật Gia Võ