Những tác động mới của Luật lao động đối với người sử dụng lao động

Quan điểm, mục tiêu chính của BLLĐ là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy thị trường lao động phát triển; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; bảo vệ và hài hòa lợi ích của người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ), vì lợi ích chung của đất nước.

Vậy với BLLĐ sửa đổi bổ sung năm 2019 nó có tác động như thế nào đối với NSDLĐ. Đây là vấn đề mà rất nhiều chủ doanh nghiệp hiện nay quan tâm. Bởi lẽ việc tác động của bộ luật mới sẽ ảnh hưởng đến cả một hệ thống cũng như quy trình mà doanh nghiệp gây dựng từ trước đến nay.

Bài viết dưới đây, Công ty Luật TNHH Gia Võ xin đưa ra những đánh giá sơ lược về tác động của BLLĐ 2019 đối với NSDLĐ.

 

Thứ nhất : Quy định chặt chẽ hơn về Nội quy lao động.

Điều 118 về Nội quy lao động:

  • NSDLĐ phải ban hành NQLĐ, nếu sử dụng từ 10 NLĐ trở lên thì NQLĐ phải bằng văn bản.
  • Bổ sung quy định về nội dung chủ yếu của nội quy lao động như: phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc; những trường hợp được tạm thời chuyển NLĐ làm việc khác so với HĐLĐ; người có thẩm quyền xử lý KLLĐ.

Thứ hai : NSDLĐ được linh hoạt hơn về quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

  1. NSDLĐ được linh hoạt hơn về quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ, bổ sung thêm 3 trường hợp: 1. NLĐ đủ tuổi nghỉ hưu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
  2. NLĐ tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên;
  3. NLĐ cung cấp không trung thực thông tin khi giao kết HĐLĐ làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng lao động.

Thứ ba : Quy định bổ sung trách nhiệm của NSDLĐ khi hai bên chấm dứt HĐLĐ.

Bộ luật (sửa đổi) quy định tăng thêm thời gian từ 7 ngày lên 14 ngày làm việc để hai bên NLĐ và NSDLĐ thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi mỗi bên; trường hợp đặc biệt vẫn giữ nguyên tối đa 30 ngày. Đồng thời quy định bổ sung trách nhiệm của NSDLĐ hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội của NLĐ, cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của NLĐ nếu NLĐ có yêu cầu và trả mọi chi phí sao gửi tài liệu.

Thứ tư : Trách nhiệm khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã nếu có ảnh hưởng đến việc làm của nhiều NLĐ thì NSDLĐ có trách nhiệm lập phương án sử dụng lao động; NSDLĐ hiện tại và NSDLĐ kế tiếp có trách nhiệm thực hiện phương án sử dụng lao động đã được thông qua.

Thứ năm : NSDLĐ không được ký HĐLĐ để trừ nợ

Điều 17, quy định 01 trong những hành vi NSDLĐ không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động là “Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động”.

 

Thứ sáu : NSDLĐ phải thông báo bảng kê trả lương khi trả lương cho NLĐ

Điều 95, bổ sung quy định mới về trả lương là: Mỗi lần trả lương, NSDLĐ phải thông báo bảng kê trả lương cho NLĐ, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

Trên đây là những đánh giá sơ lược về các điểm mới của BLLĐ 2019, mà chúng có những tác động nhất định đến những NSDLĐ. Mọi thắc mắc cần giải đáp và tư vấn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất!

—————————————————–

CÔNG TY LUẬT TNHH GIA VÕ:

☎️ 02466.559.559

?  P103- Tầng 1-Số 16 Phố Trần Quốc Vượng P.Dịch Vọng – Q.Cầu Giấy – Hà Nội.

? luatgiavo@gmail.com

Tham gia bình luận:

     
Luật Gia Võ